Restauratie

Eind 2011 is er begonnen met de sloop in de boerderij. Er moest veel rommel worden verwijderd, op sommige plaatsen lagen drie of  vier betonvloertjes op elkaar. Bij het ruimen en slopen kwamen tal van onverwachte oude en authentieke elementen te voorschijn die opnieuw een plek in de boerderij hebben gekregen. In februari 2012 kon de restauratie en herbouw beginnen. Eind december 2013 was de boerderij klaar voor bewoning en het houden van bijeenkomsten.